word list

Ordliste

Ordliste

Allergen

Det eller de stof(fer), som allergikere reagerer på, kaldes for allergener.

Allergenspecifik immunterapi

Et andet ord for allergivaccination, se forklaring under allergivaccination.

Allergisk reaktion

En allergisk reaktion er en immunologisk reaktion, som opstår, når immunsystemet overreagerer på et allergen, som f.eks. allergener fra græspollen. Allergenet binder sig til specielle IgE-antistoffer, hvorved der frigøres inflammatoriske stoffer som f.eks. histamin i kroppen. Dette medfører allergiske symptomer i form af kløe, nysen, tilstoppet/løbende næse, kløen i øjnene og i visse situationer astmasymptomer.

Allergivaccination

Ved allergivaccination behandler man årsagen til allergien i stedet for alene at lindre symptomerne. Princippet er, at man over en længere periode tilfører kroppen nøje afmålte doser af det allergen, som fremkalder den allergiske reaktion. På den måde opbygger kroppen langsomt tolerance over for allergenet. Behandlingen med allergivaccination er receptpligtig og findes som injektion og som tablet (foreløbig til behandling af græs- og træpollenallergi samt husstøvmideallergi). Den anbefalede behandlingsperiode er 3 år, dog 5 år for vaccination mod bi- og hvepsegift.

Anafylaksi

Anafylaksi er en akut og meget alvorlig allergisk reaktion, som i værste fald kan være livstruende. I tilfælde af anafylaksi skal personen så hurtigst som muligt have en adrenalinindsprøjtning, og der skal straks ringes 112, så den videre behandling kan ske på hospitalet hurtigst muligt.

Antihistamin

Behandling som modvirker effekten af det histamin, som bliver frigjort i forbindelse med en allergisk reaktion, og som derved mindsker symptomerne. Findes i tabletform og som næsespray.

Astma

Astma er en kronisk lungesygdom, hvor der er en vedvarende irritationstilstand (inflammation) i luftvejene. Inflammationen viser sig ved anfald af åndenød på grund af pludselig forsnævring og øget følsomhed i luftvejene. Astmasymptomerne kan udløses af forskellige faktorer som f.eks. luftbårne allergener, luftvejsinfektioner eller i nogle tilfælde fysisk anstrengelse.

Beta-2-stimulerende medicin

Disse kaldes også for beta-2-agonister, og de virker ved at få luftvejene (bronkierne) til at udvide sig, så symptomer ved f.eks. astma formindskes. Der findes både kort- og langtidsvirkende beta-2-agonister.

Histamin

Ved en allergisk reaktion frigives stoffer fra specielle celler, mastceller. Det er disse stoffer, som forårsager de allergiske symptomer som f.eks. kløe i næse og øjne samt løbenæse. Histamin spiller en stor rolle i forbindelse med allergiske reaktioner.

Høfeber

Høfeber (også kaldet allergisk rhinitis) er en kronisk sygdom, som skyldes, at kroppen reagerer allergisk på stoffer (allergener), fra f.eks. pollen og husstøvmider. Åndedræt og luftveje kan blive påvirket, og symptomerne minder om forkølelse, dvs. at næsen løber, tæthed i næsen, nysen, kløe etc.

Immunterapi

Et andet ord for allergivaccination.

Inhalationssteroid

Inhalationssteroider, også kaldet glukokortikoider, er kortisonpræparater i inhalationsform, som anvendes til behandling af astma. De anvendes forebyggende og virker ved at dæmpe inflammationen i luftvejene.

Kortison (kortikosteroid)

Kortison er et inaktivt steroidhormon, som dannes ud fra kortisol i binyrebarken. Kortison er et livsvigtigt hormon. Kortison er også et anti-inflammatorisk lægemiddel, som bl.a. anvendes i behandlingen af allergi. Kortison findes i forskellige administrationsformer, f.eks. systemisk i form af tabletter og lokalt i form af næsespray.

Krydsallergi

Nogle pollenallergikere kan opleve at få allergiske reaktioner af forskellige frugter og grøntsager. Det skyldes, at allergener i visse typer af pollen kan være nært beslægtede med allergener i andre fødevarer. Da kroppen ikke kan skelne, om det er det ene eller det andet allergen, kan man derfor opleve at få en allergisk reaktion i relation til visse fødevarer. Har man græspollenallergi, kan man f.eks. reagere allergisk på tomat, hvede og appelsin. Mange birkepollenallergikere kan opleve krydsreaktion i forhold til stenfrugter som æbler eller nødder.

Luftbårne allergener

Allergener som spredes via luften. Pollen fra træer og græs samt allergener fra husstøvmider er eksempler på luftbårne allergener.

Rhinitis

Forkølelse

Rhino-konjuktivitis

Et andet ord for høfeber, se forklaring til høfeber.

Sensibilisering

Sensibilisering er en proces, hvor organismen eller vævet i nogle henseender bliver mere følsomt end normalt. Allergisk sensibilisering betyder, at en person udvikler allergi over for noget, vedkommende har været i kontakt med.

Signalstoffer/ neurotransmittere

Stoffer som kan påvirke ved at give et signal enten i cellen eller til en anden celle og derved fremkalde ændringer i cellernes aktivitet.

Subkutan

Subkutan betyder ”under huden”. Subkutan injektion indebærer, at lægemidlet sprøjtes ind i underhudsfedtet.

Sublingual

Sublingual betyder ”under tungen”. Sublingual tabletbehandling betyder, at tabletten lægges under tungen og optages via slimhinden i munden.

Symptomatiske lægemidler

En fælles betegnelse for lægemidler, som lindrer og behandler allergisymptomer, f.eks. antihistaminer.

T-celler

T-celler er en slags hvide blodlegemer, som spiller en central rolle i immunforsvaret.