Tag vores online allergitest

Priktest er en allergitest, der udføres af sundhedsfagligt personale.

Allergitest

Priktest og allergidiagnose

En priktest er en af de testmetoder, som en læge kan anvende for at kunne stille en korrekt allergidiagnose. Nogle oplever specifikke og tydelige symptomer på allergi, når de udsættes for stoffer, som deres krop reagerer på, herunder pollen. Andre oplever mere sporadiske gener og er usikre på, hvad der forårsager dem.

Hvordan ved jeg, om jeg har allergi?

Din læge kan diagnosticere allergien ved at spørge ind til dine allergisymptomer og hvad, der udløser dem, samt ved at undersøge dig og gennemgå din sygehistorie. Selv om symptomerne i sig selv kan være tilstrækkelige til at stille en diagnose, er det normalt at understøtte formodningen med en allergitest. 

Der findes forskellige former for allergitest. Formålet med disse er at fastslå, hvad der forårsager allergien. Får du en allergidiagnose, kan en praktiserende læge eller allergispecialist rådgive dig til den rette behandling af allergien.

Se videoen: Hvad er en priktest?

En almindelig anvendt måde at teste for allergi er ved hjælp af en priktest på huden. I videoen herunder kan du se, hvordan sådan en allergitest foregår. 

Hvordan foregår en priktest?

Testen gennemføres af sundhedsfagligt personale. Det går hurtigt og du får resultatet i løbet af 15 minutter. 

1. Allergener dryppes på huden

1. En række dråber, som hver især indeholder almindeligt kendte allergener fra eksempelvis pollen, husstøvmider og pelsdyr, placeres i en række på indersiden af underarmen.

Illustration af priktest, trin 1: Dråber med forskellige allergener dryppes på huden.

2. Priktest med lancet

Lægen eller sygeplejersken prikker gennem dråben og ned i huden med en lancet. For hver dråbe anvendes en ny lancet, således at allergenerne ikke blandes sammen. Herefter tørres den overskydende væske væk. 

Illustration af priktest, trin 2: Læge eller sygeplejerske prikker med lancet gennem dråben.

3. Ventetid: Optræder den allergiske reaktion?

Efter 15 minutter er resultatet af priktesten klar. Mens du venter, kan det begynde at klø på armen. For at undgå at testresultatet påvirkes, skal du undgå at klø dig. 

Illustration af priktest, trin 3: Vær opmærksom på at huden kan klø, mens du venter på testresultatet

4. Prøvesvar og opfølgning

Efter 15 minutter er testresultatet klar. Hvis du er allergisk, vil du se en lille rød hævelse, der hvor dråben er placeret. Påviser priktesten, at du har allergi, vil lægen diskutere behandlingsmulighederne med dig. 

Reagerer du ikke på priktesten, men mistænker lægen alligevel, at du er allergisk, kan det være relevant at tage en blodprøve. 

Illustration af priktest, trin 4: Testen aflæses. Derefter informeres du om resultatet og eventuelle behandlingsmuligheder.

Blodprøve – et alternativ til priktest

Som et alternativ til priktesten kan lægen vælge at tage en blodprøve for at teste, om du har allergi. En blodprøve kan også anvendes til at bekræfte resultatet af en priktest. Blodprøven sendes til et laboratorium, hvorefter lægen modtager resultatet inden for få dage. 

Formålet med blodprøven er at finde ud af, hvilket allergifremkaldende stof, du er allergisk overfor. Præcis som med en priktest. 

Er du allergisk, vil kroppen forsvare sig ved at producere antistoffer (IgE), når den udsættes for et bestemt allergen. Blodprøven måler antistofferne i dit blod.1 Stemmer antistofferne overens med symptomerne, styrkes allergidiagnosen.

 Priktest og antihistaminer

Nogle former for medicin, som for eksempel antihistamin, påvirker resultatet af en priktest. For patienter, der tager antihistamintabletter – eller hvis der er andre årsager, der gør, at en priktest ikke anbefales – kan lægen i stedet vælge at tage en blodprøve. 

Antistofferne, der forårsager en allergisk reaktion, kaldes immunglobulin E (IgE).2 Det er disse, som giver dig symptomer som tilstoppet næse, kløende øjne og nysen i forbindelse med allergi. Selv om du bruger antihistamin eller andre former for symptomlindrende medicin, kan en blodprøve stadig måle mængden af antistoffer i blodet. 

Hvor sikker er en priktest?

En allergitest/priktest anvendes til at af- eller bekræfte mistanke om allergi og skal altid ses i sammenhæng med dine symptomer. En allergitest kan påvise en allergisk reaktion, uden du som patient har symptomer på allergi. Har du ikke nogen reaktion på priktesten, er det dog usandsynligt, at du er allergisk.3

Af denne årsag er det vigtigt, at allergidiagnosen stilles ud fra en samlet vurdering af dit symptombillede, din sygehistorie og allergistesten.4

De symptomer, du oplever, kan med fordel noteres i en symptomdagbog, som du kan tage med til lægen som hjælp og huskeliste, når du skal undersøges for allergi. 

Gør det ondt at få en priktest?

De fleste oplever en priktest som enkel, smertefri og hurtigt overstået. Det skyldes bl.a. at lancetten, der bruges til at prikke gennem dråberne med allergener ikke stikker gennem huden.5 Ved eventuelle reaktioner på et eller flere allergener, kan du mærke en kløe, som kan føles ubehagelig. 

Hvordan forbereder jeg mig til en priktest?

I ugen op til du skal have foretaget en priktest, er det vigtigt, at du ikke tager allergitabletter, der indeholder antihistaminer. Det skyldes, at antihistaminer kan påvirke testens resultat. Bruger du kortisoncreme, må denne ligeledes ikke smøres på underarmene i tre dage op til testen. På testdagen skal du desuden undgå at smøre kropsolie eller fugtighedscreme på armene.6

Hvad er forskellen på sensibilisering og allergi?

Hvis du reagerer på en priktest, betyder det, at du er sensibiliseret. Det betyder, at kroppen har en allergisk immunrespons over for ét eller flere af stofferne (allergenerne), som du testes for. 

Testen måler kun sensibilisering – ikke dine symptomer. Derfor er det muligt at være sensibiliseret uden at være allergisk.7 Nogle personer er sensibiliserede over for enkelte stoffer uden at være allergiske. Det kan være ubehageligt, men det er ikke det samme som allergi. 

Personer med påvist pollenallergi vil både opleve symptomer på allergi, når de udsættes for pollen, fx pollen fra birk, og have en positiv test, der understøtter de symptomer, som de oplever. 

En mand klør sig i håret og ser ud som om, han undrer sig.

Er der forskel sensibilisering og hyposensibilisering?

Selv om ordene minder om hinanden, beskriver de to forskellige processer. Sensibilisering er, når kroppen udvikler en allergisk immunrespons over for et allergen.8 Hyposensibilisering er en form for allergibehandling, hvor patienten over tid tilføres en dosis af det stof (allergen), man er allergisk over for, med det formål at øge tolerancen9. Hyposensibilisering kaldes også allergivaccination.

Jeg er allergisk – hvad nu?

Først og fremmest: Du er ikke alene. Mange danskere lever med allergiske sygdomme eller oplever allergiske reaktioner en eller flere gange i løbet af livet. Cirka 1 million danskere rammes årligt af pollenallergi, som er den mest almindelige form for allergi.10

Har du allergi, er det vigtigt at få en korrekt behandling. Mange mennesker med allergi får ikke den tilstrækkelige behandling, hvilket kan påvirke livskvaliteten og resultere i, at allergien udvikler sig til astma.11

Der findes flere former for allergibehandling, som kan dæmpe eller fjerne symptomerne, så du kan leve et liv med færrest mulige gener. 

Læs mere om allergibehandling
En familie nyder sol og sommer udendørs.

Har du fået konstateret allergi?

Bliv klogere på hvorfor din krop reagerer på enkelte allergener (stoffer).

Læs mere

ALK lægger et stort arbejde i at gøre allergividenskaben forståelig for alle. Vi anvender opdaterede og troværdige informationskilder, og alt indhold gennemgås af lægefaglige eksperter, inden vi deler det med dig. I samarbejde med ALK-redaktionen tilstræber vores eksperter hele tiden at være præcise, grundige, tydelige og objektive. I vores redaktionelle retningslinjer finder du en præcis beskrivelse af, hvordan dette foregår.

Referencer:

1. Medicin.dk, Blodprøve ved astma/allergi
https://min.medicin.dk/Undersoegelser/SygdomsUndersoegelse/17 

2. Patienthåndbogen Sundhed.dk, Allergier, 27.02.2023
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/allergi/illustrationer/animationer/allergier/ 

3. Lægehåndbogen Sundhed.dk, Allergitest, 27.10.2023
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/undersoegelser/oevrige-undersoegelser/allergitest/ 

4. Astma-Allergi Danmark, Undersøgelse for Allergi, 15.03.2022
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/allergi/undersogelse-for-allergi/ 

5. Medicin.dk, Blodprøve ved astma/allergi
https://min.medicin.dk/Undersoegelser/SygdomsUndersoegelse/17 

6. Gentofte Hospital, Priktest
https://www.gentoftehospital.dk/undersoegelse-og-behandling/find-undersoegelse-og-behandling/Sider/Priktest-2481517.aspx 

7. Patienthåndbogen Sundhed.dk, Allergi, hvad er det? Niels Küchen, 27.10.2023
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/allergi/om-allergi/allergi-hvad-er-det/ 

8. Allergileksikon.dk, Den allergiske reaktion
https://allergileksikon.dk/allergi/hvad-er-allergi/den-allergiske-reaktion/ 

9. Patienthåndbogen Sundhed.dk, Immunterapi mod allergi, Holger Mosbech, 06.09.2022
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/allergi/sygdomme/diverse/immunterapi-mod-allergi/ 

10. Astma-Allergi Danmark, Længere og mere intens pollensæson, 23.05.2022
https://www.astma-allergi.dk/nyheder/laengere-og-mere-intens-pollensaeson-i-danmark/ 

11. Sundhedsstyrelsen, Allergiske Lidelser, Ole Hilberg og Anders Munck
https://www.sst.dk/Udgivelser/2006/~/media/C8B16F70EAD045D1BB9DE49212C4EF56.ashx