Tag allergitesten

hay fever

Derfor får du allergisk rhinitis

Alt du skal vide om høfeber

Høfeber er en velkendt form for allergi, der kommer til udtryk ved en række generende og ofte svære symptomer hos børn, unge og voksne i Danmark såvel som i resten af verden. Foruden de mest almindelige symptomer som tilstoppet eller løbende næse, kløe, røde øjne og nys er det også helt almindeligt at opleve træthed, forvirring og koncentrationsbesvær. Dine gener kan påvirke normale, daglige aktiviteter, søvnkvaliteten og produktiviteten¹. Derfor er høfeber ikke bare forbundet med en betydelig belastning for dig, som har allergi, men også for samfundet.

Udover at mindske symptomerne for den, som er ramt af høfeber, kan tidlig diagnosticering og behandling forhindre eller nedsætte risikoen for, at allergisk snue udvikler sig til allergisk astma².

Hvad er høfeber?

Høfeber er en form for luftvejsallergi, hvor dit immunsystem overreagerer på partikler i luften, eksempelvis pollen. Der opstår en uhensigtsmæssig reaktion, hvor kroppen reagerer på noget som burde være helt ufarligt. Immunsystemet reagerer ved at danne antistoffer mod pollenpartikler, som kroppen anser som farlige. Når en allergiker indånder disse partikler, også kaldet allergener, udløses der en allergifremkaldt betændelsesreaktion i kroppen.

Allergisk rhinitis, konjunktivitis eller rhinokonjunktivitis? 

Oplever du symptomer i næsen, såsom løbende, tilstoppet eller kløende næse samt nys, er høfeber en form for allergisk rhinitis. Har du symptomer i øjnene, herunder røde, kløende øjne eller øjenkatar, betegnes det som allergisk konjunktivitis, mens allergisymptomer i både næse og øjne kaldes for allergisk rhinokonjunktivitis³.

Pollen, katte og andre pelsdyr samt mider og skimmelsvampe kan give allergiske symptomer.

Allergi overfor katte, pollen eller skimmel?

Der findes en række forskellige kilder til høfeber. Mens nogle er særligt udsat, når pollensæson begynder i det tidlige forår, kan andre opleve at få kløende øjne og hvæsende vejrtrækning, når de træder ind i et rum med dårligt indeklima eller pelsdyr.

 • Pollen : Pollen er blomsterstøv, der spredes fra bl.a. træer og græs. Pollen fra græs, bynke og træer som birk, el og hassel er årsagen til, at ca. en million danskere årligt generes af symptomer i pollensæsonen⁴, hvilket gør pollenallergi til en af de mest almindelige former for allergi i Danmark.
 • Pelsdyr: Alle pelsdyr dyr kan udløse allergi hos mennesker. Allergenerne gemmer sig i dyrenes talg- og spytkirtler samt urin⁵ og kan i små doser transporteres til dyrefri zoner via bl.a. tøj og tekstiler.
 • Mider: Husstøvmider i hjemmet kan forårsage allergi året rundt. Hvis du har allergi over for husstøvmider, kan du både få symptomer på allergisk astma og høfeber, ligesom atopisk eksem hos børn også kan forværres⁶.
 •  Skimmelsvamp: I miljøer med høj luftfugtighed kan der forekomme mug og skimmelsvamp. Skimmelsvampesporerne kan indeholde stoffer, der giver symptomer på allergi og høfeber⁷.

Hvorfor hedder det høfeber?

Begreberne høfeber og pollenallergi, også kendt som allergisk snue, bruges ofte i flæng. Og med rette. Pollenallergi er nemlig den hyppigste årsag til høfeber i Danmark. Ikke desto mindre udløses høfeber ikke kun af pollen fra græsarter, ligesom du heller ikke får feber, selv om du har høfeber. Udtrykket ”høfeber” stammer fra den gamle antagelse, at symptomerne blev udløst ved duften af hø⁸.

Symptomer på høfeber

Symptomerne på høfeber varierer fra person til person. Nogle kender lidt til den allergiske reaktion, mens andre oplever betydelige og mere alvorlige problemer, som kan påvirke livskvaliteten. Herunder er en liste over de mest almindelige symptomer, der kan opstå⁹: 

 • Næse: Tilstoppet eller løbende næse samt nyseanfald 

 • Øjne: Røde, kløende og rindende øjne, lysfølsomhed samt hævede øjenlåg og generede slimhinder 
 • Mund: Kløe i mund, herunder kløe i gane eller svælg 
 • Luftveje: Hoste, vejrtrækningsbesvær, pibende vejrtrækning og trykken for brystet 
 • Almen tilstand: Hovedpine, åndenød, træthed og koncentrationsbesvær 

   

Høfeber kan give gener i bl.a. luftveje, næse og øjne

Derfor kan høfeber gøre dig træt

Røde øjne, kløe i ganen, åndenød, en hvæsende vejrtrækning og løbende øjne og næse er ganske velkendte tegn på høfeber. At være træt og uoplagt er desværre også nogle af symptomerne ved høfeber. Her er der flere ting, som spiller ind, men trætheden kan både give børn og voksne ekstra udfordringer, når de skal præstere i skolen eller på jobbet.  

1. Dårligere søvn

Allergisk snue kan føles som en forkølelse, og en tilstoppet næse kan være irriterende på alle tider af døgnet. Derfor er det ikke så underligt, at nedsat vejrtrækning både gør det svært at falde i søvn og volder problemer natten igennem. En stoppet næse kan således komme i vejen for den gode nattesøvn, der er afgørende for, at vi mennesker fungerer bedst muligt i løbet af dagen.  

Forskellige typer af næsespray kan fungere som en kortsigtet løsning for dem, som er generet af en tilstoppet næse, ligesom det kan hjælpe at skylle næsen i saltvand.  

2. Den allergiske reaktion

Høfeber kan opleves som en belastning og give en følelse af at være træt og forpustet. De histaminer, der frigives fra kroppens celler, når du får en allergisk reaktion, kan i sig selv også medføre træthed¹⁰.  

3. Allergimedicin

Træthed kan være en konsekvens af forskellige former for medicin, herunder antihistaminer, som kan virke sløvende¹¹. 

Allergitest – får du den rette behandling til din pollenallergi?

Tag vores online allergitest og få svar. I testen beskriver du, hvordan du oplever pollenallergien og får nyttige tips til din næste konsultation hos lægen.

null

Dit resultat

Dine VAS point:0

VAS point viser, hvor store gener du oplever fra din allergi på trods af, at du tager medicin

Ingen generSvære gener

0-2 point:Dine gener er ikke så store. Du kan fortsætte med din nuværende behandling.

2-5 point:Du oplever lette til middelsvære gener. Kontakt din læge, så I sammen kan optimere din nuværende behandling.

5+ point:På trods af medicinering har du store gener, som sikkert påvirker din livskvalitet i pollensæsonen. Kontakt din læge for videre udredning. Allergivaccination kan være det næste skridt i din behandling.

Reference:Bousguet, P. J et al. Allergic rhinitis. Nature reviews, 2020; 6:95

Dit resultat

Astma, forkølelse eller en allergisk reaktion?

Ikke alle med høfeber oplever de samme udfordringer, men personer med høfeber har større risiko for at udvikle astma. En tør hoste, særligt om natten, kan være et tidligt tegn på udvikling af allergisk astma¹². Dette er en god grund til at tage symptomerne på høfeber alvorligt og blive undersøgt af lægen.

Er du i tvivl, om dine symptomer skyldes allergi, forkølelse eller astma? I Danmark kan du bestille tid hos en øre-, næse- og halslæge uden henvisning. Lægen kan tage en allergitest og vejlede dig om alt fra øjendråber til medicin og forebyggende behandling, herunder allergivaccination. Lægen kan desuden undersøge eventuelle astmasymptomer og udrede dig for allergisk astma.

Mennesker med allergisk astma bør så vidt muligt undgå de allergener, som de reagerer på. Et andet godt råd er at undgå fysisk anstrengende udendørsaktiviteter på dage, hvor der er meget pollen i luften¹³.

Læs mere om allergi og astma
women graespollenallergi

Hvor mange danskere har høfeber?

Det skønnes, at cirka en million danskere lider af høfeber, hvor af cirka 30 procent også lider af astma. Ifølge Astma-Allergi Danmark oplever hver tredje, at allergien medfører betydelige gener, der kan forringe livskvaliteten mærkbart, samt at to ud af fem, som lider af høfeber ikke har fået en diagnose¹⁴. 

Forskning viser en stigning i udbredelsen af høfeber gennem de sidste fire årtier. Man kender ikke den endelige årsag til stigningen, men der er bred enighed om, at både miljøpåvirkninger, arv og individuel følsomhed spiller ind, ligesom vores livsstil har ændret sig. Hertil starter pollensæsonen tidligere, end den gjorde for bare 25 år siden¹⁵. 

children and pollen allergy

Allergi, arv og miljø

Både arv og miljø spiller ind, når det gælder udviklingen af allergi og astma. Børn hvis forældre er allergiske, er i særlig risiko for at udvikle høfeber. Eksempelvis har barnet 20-30% risiko for at udvikle allergi, hvis den ene forælder har allergi. Har begge forældre allergi øges risikoen til 40-70%, alt efter om forældrene lider af den samme eller forskellige typer af allergi¹⁶.

Foruden arvelig betinget allergi spiller miljø- og livsstilsmæssige faktorer også ind, herunder overvægt, rygning, forarbejdet kost, øget pollenpåvirkning, mv. Høfeber og andre allergier optræder desuden hyppigere hos mennesker, der er vokset op i byer, end hos mennesker, som er vokset op på landet¹⁷.

Børn og pollenallergi

Forebyggelse og behandling af allergisk snue

Tidlig opdagelse, undersøgelse og opfølgning er afgørende for, at flest muligt oplever færrest mulige problemer forårsaget af høfeber. Herunder får du de tre vigtigste råd til at kontrollere dine allergisymptomer: 

1. Undgå allergener

Har du allergi, er det væsentligt at undgå at blive eksponeret for det, som du er allergisk overfor. 

 • Dyreallergi: Undgå pelsdyr og omgivelser med allergifremkaldende dyr. 

 • Pollenallergi: På dage med mange pollen i luften kan det være vanskeligt at undgå pollen helt, men dagens pollental kan hjælpe dig til at tage de vigtigste forholdsregler.

 • Mideallergi: Sørg for at reducere forekomsten af mider i hjemmet, bl.a. ved at lufte ud og sikre en lav luftfugtighed samt ved at lufte madras, dyner og puder i koldt vejr.

2. Behandling af akutte symptomer

Der findes flere lægemidler i håndkøb, som kan lindre høfeber. Bl.a. næsespray, øjendråber og tabletter. Antihistamin, som blokerer for det histamin, der udløses fra cellerne ved en allergisk reaktion, er et eksempel på en hyppigt brugt allergimedicin. En læge kan rådgive dig om, hvilken form for behandling eller medicin, der er bedst egnet til de symptomer, du oplever.  

3. Langsigtet lindring

Oplever du, at de tiltag, du tager i dag, ikke har en tilstrækkelig effekt på allergisymptomerne, bør du søge hjælp hos en øre-, næse- og halslæge, der kan vurdere dine allergisymptomer, testresultater og generelle helbred. Det kan være en god idé at notere eventuelle nye udfordringer eller tegn på forværring i en symptomdagbog, som du kan tage med til konsultationen. Lægen kan bl.a. foretage en allergitest i form af en priktest eller en blodprøve og anbefale det videre behandlingsforløb, herunder om en allergivaccination er den rigtige behandling for dig.

Husk, at det i Danmark er muligt at springe egen læge over og bestille tid direkte hos en øre-, næse- og halslæge.

Se behandlingsmulighederne

ALK lægger et stort arbejde i at gøre allergividenskaben forståelig for alle. Vi anvender opdaterede og troværdige informationskilder, og alt indhold gennemgås af lægefaglige eksperter, inden vi deler det med dig. I samarbejde med ALK-redaktionen tilstræber vores eksperter hele tiden at være præcise, grundige, tydelige og objektive. I vores redaktionelle retningslinjer finder du en præcis beskrivelse af, hvordan dette foregår.

Referencer:

1. Astma-Allergi Danmark, 14.03.22
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/hofeber/hvad-er-hofeber/

2. Astma-Allergi Danmark
https://www.astma-allergi.dk/pollenportalen/allergi-hofeber-eller-astma-fa-styr-pa-symptomerne/

3. National University Hospital, Singapore, 08.08.22
https://www.nuh.com.sg/Health-Information/Diseases-Conditions/Pages/Allergic-Rhinoconjunctivitis.aspx

4. Astma-Allergi Danmark, 23.05.22
https://www.astma-allergi.dk/nyheder/laengere-og-mere-intens-pollensaeson-i-danmark/

5. Astma-Allergi Danmark, 15.02.22
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/allergi/dyr/

6. Astma-Allergi Danmark, 21.02.22
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/allergi/husstovmider/behandling-og-forebyggelse-af-husstovmideallergi/

7. Astma-Allergi Danmark, 14.03.22
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/allergi/skimmelsvampesporer/indendors-skimmelsvampesporer/

8. Wikipedia, Allergic rhinitis
https://en.wikipedia.org/wiki/Allergic_rhinitis

9. Astma-Allergi Danmark, 14.02.22
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/hofeber/hvad-er-hofeber/

10. Haden Allergy, Fort Worth, 09.07.20
https://www.allergyfortworth.com/4-things-you-should-know-about-allergy-related-fatigue

11. Astma-Allergi Danmark, 06.09.21
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/hofeber/behandling-af-hofeber/tabletter/

12. Min Medicin, 30.03.23
https://min.medicin.dk/sygdomme/sygdom/11

13. Astma-Allergi Danmark, 15.06.21
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/astma/hverdagen-med-astma/fysisk-aktivitet-og-astma/

14. Ritzau, Pressemeddelelse: Danmarkskort over pollenallergikere: Klik på din kommune
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/10640066/danmarkskort-over-pollenallergikere-klik-pa-din-kommune?publisherId=2265088

15. Astma-Allergi Danmark 23.05.22
https://www.astma-allergi.dk/nyheder/laengere-og-mere-intens-pollensaeson-i-danmark/

16. Sundhed.dk 14.12.21
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/allergi/om-allergi/allergi-hvad-er-det/

17. Sundhed.dk 13.01.23
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/sygdomme/naesen/hoefeber-allergisk-snue/