symptoms of allergy

Øjendråber, tabletter og næsespray

Antihistamin giver midlertidig lindring af allergisymptomer

Har du allergi, er du måske allerede bekendt med antihistaminer og andre lægemidler, der dæmper allergiske symptomer som kløende øjne, tilstoppet næse, gentagne nys og kløe i mund eller svælg og giver midlertidig lindring.

Steroid og antihistaminer er to eksempler på symptomlindrende lægemidler, der indgår i tabletter, næsespray og øjendråber. Nogle præparater fås i håndkøb på apoteket og i supermarkeder, andre er receptpligtige.

Symptomlindrende allergimedicin kan give øjeblikkelig lindring af en række symptomer, men fordi virkningen er kortvarig, er der behov for medicin, hver gang symptomerne viser sig. Nogle må tage denne type medicin dagligt for at holde allergien i skak, mens andre kan nøjes med at tage medicinen efter behov.

Hvordan kan man behandle pollenallergi?

Der findes tre typer allergimedicin, som kan lindre symptomerne på høfeber. Allergimedicin, der fungerer for nogle mennesker, har dog ikke nødvendigvis samme effekt for andre. Målet med allergibehandling er at sikre allergikeren et så normalt og symptomfrit liv som muligt. Som sidegevinst vil en velbehandlet allergi også reducere riskoen for at udvikle allergisk astma¹.

Læs mere om behandling af pollenallergi

Næsespray mod allergi

Allerginæsespray kan lindre symptomer som nys, kløe, irritation, tilstoppet eller løbende næse. Næsespray fås både med steroid og antihistaminer. Præparatet med steroid, også kaldet steroidnæsespray, er den mest effektive symptombehandling af pollenallergi i næsen (allergisk rhinitis). For at opnå den fulde effekt anbefales det at starte behandlingen inden pollensæsonen begynder².

Kan man blive afhængig af næsespray mod allergi?

Allerginæsespray skal ikke forveksles med den næsespray, der dæmper hævelsen i slimhinderne og åbner luftvejene ved forkølelse. Når sådanne lægemidler anvendes i længere tid og højere dosis end anbefalet, kan slimhinderne blive følsomme, betændte og hævede³.

Man ved ikke med sikkerhed, hvor mange danskere, der er afhængige af næsespray mod forkølelse. Men en stigning i antallet af solgte sprayflasker fra 2,5 million i 2013⁴ til 4,4 millioner i 2021⁵ tyder på en stigende afhængighed. Allerginæsespray med steroid er derimod ikke vanedannende, men du bør dog altid følge indlægssedlen og lægens anvisning. 

Allergitest – får du den rette behandling til din pollenallergi?

Tag vores online allergitest og få svar. I testen beskriver du, hvordan du oplever pollenallergien og får nyttige tips til din næste konsultation hos lægen.

null

Dit resultat

Dine VAS point:0

VAS point viser, hvor store gener du oplever fra din allergi på trods af, at du tager medicin

Ingen generSvære gener

0-2 point:Dine gener er ikke så store. Du kan fortsætte med din nuværende behandling.

2-5 point:Du oplever lette til middelsvære gener. Kontakt din læge, så I sammen kan optimere din nuværende behandling.

5+ point:På trods af medicinering har du store gener, som sikkert påvirker din livskvalitet i pollensæsonen. Kontakt din læge for videre udredning. Allergivaccination kan være det næste skridt i din behandling.

Reference:Bousguet, P. J et al. Allergic rhinitis. Nature reviews, 2020; 6:95

Dit resultat

Øjendråber mod allergi

Der findes forskellige øjendråber med positive virkninger på overfølsomhedsreaktioner i øjnene. Disse præparater kan indeholde antihistamin og/eller kromoner⁶ og skal ikke forveksles med øjendråber mod eksempelvis tørre øjne eller grøn stær. 

Øjendråber med antihistamin giver normalt hurtig lindring ved allergiske øjenproblemer. Fordi lindringen er midlertidig og lokal, er mange nødt til at anvende øjendråber regelmæssigt gennem pollensæsonen. 

Øjendråber med kromoner stabiliserer bestemte celler i øjnene, så der ikke frigives så meget histamin. Virkningen af øjendråberne er således forebyggende og opleves typisk efter et par dage. 

Bivirkninger er sjældne og vil typisk vise sig lokalt som irritation eller svie. 

Antihistaminer mod allergiske reaktioner

Der findes flere typer allergitabletter. Her er det vigtigt at skelne mellem symptomlindrende tabletter og de tabletter, der bruges i forbindelse med allergen immunterapi, også kaldet allergivaccination. Et præparat med antihistaminer kan give øjeblikkelig, midlertidig lindring af symptomerne, men for den bedste virkning bør antihistaminer så vidt muligt indtages forud for den allergiske reaktion⁷.

Hvordan virker antihistaminer?

For at forstå hvordan antihistaminer virker, bør vi tage et kig på, hvad histamin er for noget. 

Når immunsystemet overreagerer på et allergen såsom pollen, dyrehår eller husstøvmider, reagerer immuncellerne med en inflammatorisk respons, også kendt som en allergisk reaktion. Kroppen tolker det som om, den er under angreb og histamin frigives fra celler i slimhinder i næse, svælg og øjne som en del af kroppens forsvar. 

Histamin er altså det stof, der forårsager symptomer som tilstoppet eller løbende næse, røde og kløende øjne, hoste og nysen. Antihistaminer er således et præparat, der hæmmer histaminens virkning i kroppen ved at blokere for at histaminet binder sig til kroppens celler⁸. Dermed kan antihistaminer lindre de gener og symptomer, allergikere oplever. 

Desværre virker antihistaminer ikke lige godt for alle allergikere, og nogle vil således opleve en bedre effekt med fx immunterapi.

En infografik, der viser sammenhængen mellem histamin og antihistaminer

Sløvende antihistaminer og andre almindelige bivirkninger

Alle former for medicin, inklusive håndkøbsmedicin, kan give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger ved antihistaminer er en sløvende effekt samt mundtørhed, men der kan dog være betydelige forskelle på, hvilke bivirkninger den enkelte oplever. Hertil kan forskellige lægemidler have forskellige bivirkninger.

Der findes to grupper antihistaminer. Sløvende antihistaminer og ikke-sløvende antihistaminer. Visse antihistaminer, de såkaldte førstegenerations antihistaminer, der krydser blod hjernebarrieren, kan have en negativ virkning på de kognitive evner og medføre døsighed. Sløvende antihistaminer er mindre udbredt i de nyere generationer af antihistaminer, hvor bivirkningerne er reduceret. 

Sløvende antihistaminer bruges bl.a. i forbindelse med transportsyge. Allergikere, der tager ikke-sløvende antihistaminer, kan i nogle tilfælde også opleve bivirkninger i form af en sløvende virkning og mundtørhed⁹. Vær dog opmærksom på, at ubehandlede allergier også kan medføre døsighed.

3 veje til at tackle pollenallergien

Som det første kan du prøve at undgå det, du er allergisk over for. Når ikke du udsættes for allergener, vil du med stor sandsynlighed også kunne undgå allergiske reaktioner. Det kan dog være udfordrende, når det gælder pollen, men hold øje med pollentallet og planlæg derefter.

Mange vil opleve en god effekt af symptomlindrende medicin, som reducerer generne i pollensæsonen.

Immunterapi kan være aktuelt, når der ikke opleves tilstrækkelig effekt af symptomlindrende behandling. Din læge kan tage stilling til, om allergivaccination kan være den rette løsning for dig.

girl holding boy piggyback

Allergibehandlinger

Børn, antihistaminer og andre præparater

Høfeber optræder oftest i 5-40-års alderen¹⁰. Børn som er allergiske over for pollen kan være meget generet af symptomerne i pollensæsonen og oplever de samme allergiske symptomer som voksne.

Børn behandles som udgangspunkt med et eller flere symptomdæmpende lægemidler, fx næsespray med binyrebarkhormon eller allergitabletter med antihistaminer. Såfremt symptomerne ikke dæmpes tilstrækkeligt, kan immunterapi komme på tale¹¹.

Rådfør dig derfor med en læge, som kan vurdere hvilken behandling, der er den rette.

Børn, allergi og behandling

FAQ : Ofte stillede spørgsmål om antihistaminer

Har antihistaminer en sløvende effekt?

Bivirkningerne ved antihistamin, herunder den sløvende virkning, er mindsket markant i de nyere generationer af antihistaminer. Visse former for antihistaminer kan for nogle alligevel have en sløvende effekt, men vær opmærksom på at en ikke velbehandlet allergi også kan medføre træthed¹⁷.

Kan antihistaminer købes i håndkøb?

Ja. Mange typer antihistaminer findes i håndkøb men andre fås på recept.

Hvad hjælper antihistamin på?

Antihistaminer bruges ved allergiske tilstande, hvor histamin frigives. Det gælder bl.a. høfeber, fødevareallergier, nældefeber, insektstik, hudkløe og transportsyge som luftsyge og køresyge.

Kan man få for meget antihistamin?

Der findes forskellige antihistaminer med forskellig virkningstid og bivirkninger. Følg altid den dosis, der fremgår af indlægssedlen og kontakt lægen, hvis du har mistanke om overdosering og oplever symptomer.

Bør antihistaminer bruges ved graviditet og amning?

Erfaringerne med graviditet og amning er begrænsede. Følg altid lægens anvisning, anvend præparatet med forsigtighed og kontakt egen læge, hvis du oplever gener.

Kan man få for meget antihistamin?

Der findes forskellige antihistaminer med forskellig virkningstid og bivirkninger. Følg altid den dosis, der fremgår af indlægssedlen og kontakt lægen, hvis du har mistanke om overdosering og oplever symptomer.

Kan man få for meget antihistamin?

Der findes forskellige antihistaminer med forskellig virkningstid og bivirkninger. Følg altid den dosis, der fremgår af indlægssedlen og kontakt lægen, hvis du har mistanke om overdosering og oplever symptomer.

Bør antihistaminer bruges ved graviditet og amning?

Erfaringerne med graviditet og amning er begrænsede. Følg altid lægens anvisning, anvend præparatet med forsigtighed og kontakt egen læge, hvis du oplever gener.

Kan jeg drikke alkohol med antihistamin?

Antihistaminer virker forskelligt. I de fleste tilfælde vil det ikke være noget problem at drikke alkohol, men alkohol kan forstærke den sløvende virkning ved nogle antihistaminer¹⁸. Det samme gælder stærke smertestillende midler. Er du i tvivl, så spørg på apoteket.

5 facts om allergi

  • Immunterapi blev allerede opfundet i 1923. I 1937 opfandt man antihistamin, der fem år senere, i 1942, blev lanceret som lægemiddel¹²
  • 1 million danskere har høfeber¹³
  • Birkepollen er den type pollen, som flest danskere er allergiske over for¹⁴
  • Har begge forældre allergi har barnet 40-70 procent risiko for at udvikle allergi¹⁵
  • En priktest på huden eller blodprøve kan vise, hvilke allergener du reagerer på¹⁶

ALK lægger et stort arbejde i at gøre allergividenskaben forståelig for alle. Vi anvender opdaterede og troværdige informationskilder, og alt indhold gennemgås af lægefaglige eksperter, inden vi deler det med dig. I samarbejde med ALK-redaktionen tilstræber vores eksperter hele tiden at være præcise, grundige, tydelige og objektive. I vores redaktionelle retningslinjer finder du en præcis beskrivelse af, hvordan dette foregår.

Referencer:

1. Astma-Allergi Danmark, Får du høfeber eller astma af din allergi?
https://www.astma-allergi.dk/pollenportalen/allergi-hofeber-eller-astma-fa-styr-pa-symptomerne/

2. Astma-Allergi Danmark, Næsespray og -dråber, 01.06.2021
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/hofeber/behandling-af-hofeber/naesespray-og-draber/

3. Sundhed.dk, Næsetæthed pga. næsespray og næsedråber
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/sygdomme/naesen/naesetaethed-pga-naesespray/

4. Apotekerforeningen.dk, Apotekerforeningen frygter stigende afhængighed af næsespray 06.05.2020 https://www.apotekerforeningen.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/apotekerne-frygter-stigende-afhaengighed-af-naesespray

5. Apotekerforeningen.dk, Næsespray kan skabe afhængighed, 04.10.2022
https://www.apotekerforeningen.dk/nyheder/pressemeddelelser/2022/naesespray

6. Astma-Allergi Danmark, Øjendråber, 01.06.2021
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/hofeber/behandling-af-hofeber/ojendraber/

7. Netdoktor.dk, Antihistaminer, 10.05.2022
https://netdoktor.dk/ordbog/antihistaminer.htm

8. Netdoktor.dk, Antihistaminer, 10.05.2022
https://netdoktor.dk/ordbog/antihistaminer.htm

9. Netdoktor.dk, Antihistaminer, 10.05.2022
https://netdoktor.dk/ordbog/antihistaminer.htm

10. Netdoktor.dk, Når næsen løber af allergi og høfeber, 10.10.2020
https://netdoktor.dk/sunderaad/fakta/naesenloeber.htm

11. Sundhed.dk, Allergiundersøgelse af børn, 19.04.2021
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/undersoegelser/medicinske-undersoegelser/allergiudredning-af-boern/

12. Fagbladet Farmaci, Rundt om antihistaminer, side 35, april 2023
https://www.farmaci.dk/-/media/farmaci/farmaci-pdf/2023/farmaci_03-2023.pdf

13. Astma-Allergi Danmark, Længere og mere intens pollensæson i Danmark, 23.05.2022
https://www.astma-allergi.dk/nyheder/laengere-og-mere-intens-pollensaeson-i-danmark/

14. Allergiguiden.dk, Pollensæson og pollentyper
https://www.allergiguiden.dk/da/allergityper/pollenallergi/pollensaeson-og-pollentyper

15. Sundhed.dk, Allergi, hvad er det? 14.12.2021
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/allergi/om-allergi/allergi-hvad-er-det/

16. Sundhed.dk, Allergi, hvad er det? 14.12.2021
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/allergi/om-allergi/allergi-hvad-er-det/

17. Astma-Allergi.dk, Tabletter, 06.09.2021
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/hofeber/behandling-af-hofeber/tabletter/

18. Medicin.dk, Alkohol og medicin, 07.11.2022
https://min.medicin.dk/Artikler/Artikel/290