old man with a kid born og pollenallergi

Børn med pollenallergi

Er det ikke sjovt at lege udenfor?

Er dit barn allergisk over for pollen?

At være ude og lege med sine venner, løbe rundt på legepladsen eller plukke blomster på marken… Det hører med til hverdagen for børn. Men har du et barn, som lider af pollenallergi, så orker dit barn måske ikke at være med på samme måde.

Har du bemærket, at dit barn ofte snøfter og nyser eller klager over, at øjnene kløer eller rinder på bestemte tider af året? Det kan skyldes pollenallergi, også kaldet høfeber.

Pollenallergi er almindelig og skyldes pollen fra græs, løvtræer eller gråbynke i den luft, vi indånder. Dit barns allergisymptomer kan være værre på visse tider af dagen, når mængden af pollen, som forårsager generne, er på sit højeste. Vejret kan også have en betydning. Et højt indhold af pollen flyver vidt omkring på en varm og blæsende dag.

Allergien kan også forstyrre nattesøvnen og gøre barnet ekstremt træt i løbet af dagen. Desuden kæmper dit barn måske også med at holde koncentrationen i skolen og forhindres i at være med i udendørsaktiviteter med sine venner på grund af, at allergisymptomerne er generende. Ubehandlet allergi kan desuden øge risikoen for, at barnet udvikler astma.

Du kan forebygge de allergiske symptomer ved at sørge for, at dit barn kommer til lægen og bliver udredt for sin allergi. Lægen rådgiver om, hvilken allergibehandling der er mest egnet til dit barn.

Hvorfor lige mit barn?

Dit barn er allergisk, fordi hans eller hendes immunsystem tolker pollen som noget farligt. Det medfører, at immunsystemet overreagerer, selvom pollen er ganske ufarligt, og det forårsager allergisymptomerne.

Man ved ikke i dag, hvorfor immunsystemet overreagerer, men arv kan have en betydning. Forældre til børn med allergier er ofte også allergiske.

Udnyt pollentallene

Har du et barn med pollenallergi, er dagens pollental et værdifuldt værktøj. Pollentallene giver en indikation af, hvor meget pollen der findes i luften på et bestemt tidspunkt i dit område.

Hvis dit barns symptomer opstår samtidigt med, at pollentallene viser et højt indhold af et bestemt pollen, så er det sandsynligt, at det er dette, som forårsager dit barns allergi.

Tjek pollental

children and allergies

Allergibehandling

Hvis dit barnet er generet af sin pollenallergi, kan behandling være nødvendig. Der findes forskellige former for medicin til behandling af allergi. En del medicin behandler symptomerne, andet behandler både symptomerne og årsagen til allergien samtidigt.

Tal med din læge om, hvilken behandling der vil være bedst for dit barn. Lægen tager hensyn til flere faktorer ved valg af behandling, såsom hvor generende symptomerne er, hvor meget hverdagen påvirkes, dit barns almene helbredstilstand og jeres forventninger til behandlingen.

Mild allergi - Begrænsning af mængden af allergen, som dit barn udsættes for

Eftersom pollenallergener er luftbårne, er de næsten umulige at undgå, da de findes i luften omkring os. Du kan i en vis udstrækning tage forholdsregler i forhold til at forsøge at reducere dit barns eksponering for pollen.

Moderat allergi - Lindring af barnets allergisymptomer

Når dit barn har gener pga. allergi, kan det være nødvendigt at tage allergimedicin for at behandle allergisymptomerne. Der findes flere forskellige behandlinger, som giver hurtig lindring.

En del af disse er receptfrie, men der er nogle, som kræver en recept. Søg rådgivning hos lægen eller apotekspersonalet, inden du giver medicinen til dit barn.

Svær allergi  - Behandling af årsagen til dit barns allergi

Hvis dit barn ikke opnår tilstrækkelig effekt af behandling med symptomlindrende medicin, kan allergivaccination være et alternativ. Til forskel fra symptomatiske lægemidler påvirker allergivaccination immunforsvaret. På den måde behandler man årsagen til allergien og ikke udelukkende symptomerne. Det indebærer, at effekten varer ved efter afsluttet behandling. Tal med jeres læge om, hvorvidt allergivaccination kunne være et alternativ for dit barn.

Læs mere om allergibeandling til børn

girl with inhaler allergibehandling til born

Allergi kan føre til astma

Hvis dit barn lider af pollenallergi, er det i risikozonen for at udvikle astma. Er allergien ubehandlet, er risikoen større end, hvis allergien er under behandling. Derfor er det vigtigt at få en korrekt diagnose og behandling.

Læs mere

ALK lægger et stort arbejde i at gøre allergividenskaben forståelig for alle. Vi anvender opdaterede og troværdige informationskilder, og alt indhold gennemgås af lægefaglige eksperter, inden vi deler det med dig. I samarbejde med ALK-redaktionen tilstræber vores eksperter hele tiden at være præcise, grundige, tydelige og objektive. I vores redaktionelle retningslinjer finder du en præcis beskrivelse af, hvordan dette foregår.