Redaktionelle retningslinjer

ALK formidler viden til allergikere, så de på et velinformeret grundlag kan træffe trygge valg om, hvordan de skal håndtere deres tilstand.

Dette er vores mission og grundlaget i alt, hvad vi gør: Fra det vi skriver om og måden hvorpå vi præsenterer denne information til de strenge kvalitetskrav vi stiller til det indhold, vi udgiver. 

Sådan skaber vi indhold

Vores mål er at støtte dig, som ønsker et godt liv med allergi. Derfor deler vi information, som vi tror kan gøre en forskel, og vi bestræber os altid på en nuanceret og fair kommunikation.

Hos ALK gør vi vores bedste for at fremme inklusion og mangfoldighed, velvidende at allergi kan ramme alle uanset alder, køn, etnicitet og bopæl. Vi interviewer jævnligt mennesker med allergi og gennemfører undersøgelser, således at vi bedre kan forstå dine behov.

Kilder til information

Vores indhold bakkes op af videnskab og andre troværdige og relevante kilder. Vi henter information i anerkendte tidsskrifter, hos offentlige organer, akademiske institutioner og organisationer, der fungerer som talerør for mennesker med allergi. Vores skribenter er grundige og nuancerede, når de videreformidler budskabet fra hver enkelt kilde.

Medicinvidenskaben er i konstant udvikling, og vi lægger et stort arbejde i at sikre, at den information, vi deler, er opdateret og korrekt. Derfor gennemgår vi regelmæssigt vores indhold samt de informationskilder, vi har benyttet. Vi vejleder desuden redaktionens medlemmer om hvilke høje standarder, der forventes fra os såvel som læserne. 

Vores redaktion

Hos ALK udvælger vi vores skribenter ud fra deres viden inden for sundhed og medicin, foruden relevant livserfaring (nogle af vores skribenter har også allergi). Hertil er de dygtige til at formidle komplekse emner på en enkel og forståelig måde uden brug af klichéer og floskler.

Foruden skribenter består redaktionen af grafikere, faktatjekkere, korrekturlæsere og redaktører. Teamet arbejder tæt sammen om hver enkelt artikel for at sikre, at kvaliteten af både sprog og indhold er i top.

Og så tjekker vi det lige én gang til.

Gennemgang af eksperter

En lægefaglig rådgiver vurderer alle dele af indholdet, herunder tekst og billeder. Indholdet diskuteres og justeres, såfremt det er nødvendigt for at opfylde følgende strenge kriterier:

  • Indholdet skal være faktuelt korrekt
  • Teksten skal være forståelig og informerende
  • Teksten skal være repræsentativ for videnskaben inden for det pågældende emne
  • Indholdet skal være målrettet og matche vores læsere

En lægelig vurdering sikrer desuden, at alt indhold er skrevet på en etisk forsvarlig måde. Indholdet skal være i overensstemmelse med love og regler for det pågældende land, og samtidig skal det være neutralt, upartisk og ikke-promoverende.

Objektivitet og fuld gennemsigtighed

Pollentjek.dk drives af ALK – en global, forskningsbaseret medicinalvirksomhed med det formål at forebygge, diagnosticere og behandle allergier.

Læs mere om ALK her.