Tag allergitesten

2 people bycicle graespollen

Allergisk over for pollen fra græs?

Værd at vide om allergi over for græspollen

Er du allergisk over for græs? Så er du ikke den eneste. Græsallergi, også kendt som høfeber, er nemlig en af de mest almindelige former for pollenallergi i Danmark. En lang sæson kan give gener hele sommeren igennem, men der er som regel flest pollen i luften i juli.

Astma-Allergi Danmark skønner, at mere end en million danskere er allergiske mod pollen¹. Er du en af dem, som hver sommer tjekker dagens pollental, fordi du er generet af en løbende næse, ondt i halsen, nysen, kløende øjne eller hoste? Så kan det være, du har græsallergi.

En øre-, næse- og halslæge kan stille en diagnose, rådgive om behandlingsmuligheder og hjælpe dig til at få bedre kontrol over din allergi samt mindske risikoen for at udvikle allergisk astma.

Allergi over for græspollen – hvad er årsagen?

En allergisk reaktion over for pollen fra græs skyldes, at dit immunsystem tolker græspollen som et farligt stof, du skal af med. Immunforsvaret reagerer altså ved at gøre en kæmpe indsats mod et stof, som i virkeligheden er helt ufarligt, ved at svare igen med sit bedste våben – antistoffer. Det er disse antistoffer, der forårsager de gener, som mange danskere kender alt for godt. 

Men hvorfor reagerer immunforsvaret på denne måde? Det findes der desværre ikke noget klart svar på. Arv, miljø og flere faktorer påvirker udviklingen af allergi over for græspollen og andre allergener som fx birk, bynke og hassel. Allergi over for pollen kan opstå på alle tidspunkter i livet, men det er mest almindeligt, at det starter hos børn og unge voksne². 

Er klimaforandringer medvirkende til høje pollental? 

Der findes relativt lidt forskning i, hvordan klimaforandringer påvirker udviklingen af astma og allergier, men en norsk undersøgelse fra 2020³ indikerer, at et varmere klima kan hæve pollentallet og resultere i at pollensæsonen varer længere.  

Længere og mere intensive pollensæsoner kan være en konsekvens af højere gennemsnitstemperaturer som følge af eksempelvis klimaforandringer. For dem, som er allergiske over for græs, kan det betyde, at man mærker gener tidligere på foråret og/eller at symptomerne strækker sig længere frem mod efteråret. Højere gennemsnitstemperaturer som følge af klimaforandringer kan desuden resultere i, at mængden af pollen er højere gennem pollensæsonen. 

Uanset årsagen til generne bør du vide, at der findes behandling, som kan medvirke til at få kontrol over pollenallergien, hvad enten den stammer fra græs, birk, bynke eller hassel. Første skridt er at tage kontakt til din praktiserende læge eller en øre-, næse- og halslæge, som kan stille en diagnose og anbefale næste skridt i en eventuel behandling.

Græspollen: Så længe varer sæsonen

I Danmark findes der mere end 100 forskellige typer græs, som blomstrer på forskellige tidspunkter⁴. Som græsallergiker kan du i værste fald opleve gener fra maj til august, alt afhængig af hvor i landet du bor og hvilke græssorter du er omgivet af. De fleste vil dog opleve flest gener midt på sommeren, i juni, juli og august, når der er mange pollen i luften. 

Se hele pollensæsonen her

Vejret påvirker pollentallet

Pollental for græspollen er højest, når vejret er varmt og tørt. De lune sommerdage er dejlige, men de kan være en udfordring for dig, som lider af græspollenallergi.  

De regnfulde dage (hvis du ellers har en paraply!) kan være behagelige for dig, som døjer med høfeber, da regnen vasker pollen væk. Men ingen regel uden undtagelse. Stormfulde dage med kraftige regnskyl kan nemlig hvirvle klumper af pollen rundt og sprede de små partikler, hvilket kan være til gene for dig, som er allergisk over for pollen fra græs. 

meadow pollenallergi

Pollentallet

Er der mange græspollen i dag?

Pollentallet måler det gennemsnitlige antal pollen pr. kubikmeter luft. Pollenstøvet spredes normalt over et meget lokalt område, hvilket kan medføre store gener, hvis du befinder dig midt i et område med høje pollental.

Den gode nyhed er, at lokal spredning gør det muligt at opsøge områder med lavere pollental på de dage, hvor der er mange pollen i luften i dit lokalområde. Er du allergisk over for en bestemt type pollen, fx græs, er det derfor en god idé at holde øje med dagens pollental, så du får overblik over mængden af pollen i dit nærområde, herunder græspollen.

Se dagens pollental for dit område

Almindelige tegn på du er allergisk over for græspollen

En stoppet næse, øjne der klør, nyseanfald eller lidt af det hele? Allergisymptomerne der opstår, når immunforsvaret angriber pollen, kaldes også høfeber. Generne varierer fra person til person og kan medvirke til både træthed, dårlig søvn, koncentrationsbesvær og en generel følelse af mangel på energi.  

Det er vigtigt at få generne under kontrol. Er det ikke muligt at regulere på egen hånd, kan det være på tide at søge professionel hjælp, enten på apoteket eller hos nærmeste øre-, næse- og halslæge. 

Nogle allergisymptomer går igen hos mennesker, som er allergiske over for græspollen: 

  • Øjne: Kløe, rindende øjne og/eller røde øjne 

  • Næse: Gentagne nys, kløe samt en stoppet eller løbende næse 

  • Hals: Kløe eller ømhed 

  • Luftveje: Hoste, trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær og/eller forværret astma 

  • Generelt: Træthed og koncentrationsbesvær 

Høfeber kan give gener i bl.a. luftveje, næse og øjne

Allergisk for græspollen? Krydsallergi kan være din næste udfordring 

Mange af dem, som er allergiske over for pollen fra bl.a. græs, kan have det, der kaldes krydsallergi. Det vil sige, at du reagerer på et eller flere andre stoffer, som minder om det stof, du er allergisk over for.  

Er du eksempelvis allergisk over for engrottehale eller andre græssorter, kan du få en krydsreaktion, når du fx spiser ærter, pastinak, tomater, jordnødder, purløg, appelsin og en række andre fødevarer⁶, som har relation til græspollen. Krydsallergi medfører som regel mildere gener, end du vil opleve ved selve allergien, men symptomerne kan variere fra person til person.

boy sneezing

Pollenallergi

Børn, allergi og astma

Oplever du, at dit barn nyser eller hoster uden at være forkølet? Børn kan få de samme reaktioner på allergi som voksne.

Er du som forælder også selv allergisk, er der også større sandsynlighed for, at dit barn udvikler allergi over for pollen⁷.

7 til 11 procent af danskerne har astma. I mange tilfælde optræder allergi sammen med astma, særligt hos børn, hvor ca. 80 procent af børn og unge med astma har allergi over for høfeber⁸.

Har du mistanke om allergi hos dit barn, er det en god idé at tage barnet med til et allergitjek hos lægen, da de allergener, som barnet er allergisk over for, kan udløse astmasymptomer. Skal barnet behandles for astma, er en samtidig behandling af allergien væsentlig for at opnå god astmakontrol.

Et barn, der ikke skal bekymre sig om pollental samt den smerte, træthed og øvrige udfordringer, der følger med pollenallergien, kan nemlig meget bedre koncentere sig om det vigtigste: At være barn!

Læs mere om børn og pollenallergi

Hvilke former for græs kan give allergi?

Med mere end 100 græsarter i Danmark er det ikke kun græsset på plænen, der bidrager til et højt pollental. Foruden den meget udbredte græssort, engrottehale, hører bambus såvel som hvede, havre og byg eksempelvis også til græsfamilien⁹. Det er derfor ikke unormalt at opleve symptomer på pollenallergi, hvis du befinder dig i grønne områder eller i nærheden af marker i løbet af sæsonen. 

Der kan være stor forskel på, hvor store mængder pollen de forskellige græsser hver især producerer. Mens rug danner omkring 4,2 millioner pollen per blomsterstand, frigør andre græsarter mindre end 1000 pollen per blomsterstand.  

Allergi mod pollen fra engrottehale 

Græsarten engrottehale er udbredt i hele Danmark, og som navnet antyder, vokser græssorten især i engområder, men den findes også i bl.a. grøftekanter og på græsplaner. Grundet dens udbredelse og fordi græssorten er et allergen, som mange reagerer på, bruges engrottehale som standard i priktest og blodprøver i forbindelse med udredning for græsallergi¹⁰.  

Er det muligt at behandle allergi over for græspollen? 

Almindelige symptomer på allergi over for græspollen er ikke farlige. De er bare ubehagelige. Hvilken type behandling, der er den rette for dig, afhænger af, hvordan du oplever symptomerne på græsallergien. Målet med behandlingen vil altid være færrest mulig gener. Er du meget generet af pollen og de symptomer, det medfører, kan du opleve en forbedret livskvalitet ved at få allergien under kontrol.  

Øre-, næse- og halslæge uden henvisning 

Der findes forskellige former for behandling af allergi over for alle pollentyper. Hvor nogle fokuserer på at lindre eller mindske symptomer, behandler en allergivaccination årsagen til allergien.  

Du kan bestille tid hos en øre-, næse- og halslæge uden henvisning fra egen læge. For at finde frem til den rette behandling, vil lægen tage en snak om dine ønsker, foretage en priktest eller blodprøve samt undersøge din samlede helbredstilstand og de symptomer, du oplever. Lægen vil herefter rådgive dig om et eventuelt videre behandlingsforløb. 

Symptomer på allergi

Ubehandlet allergi over for pollen kan udvikle sig til allergisk astma

Astma kan opleves som hoste, trykken for brystet og vejrtrækningsbesvær. Har du allerede astma, kan du opleve, at tilstanden forværres ved høje pollental i pollensæsonen, da der er en stærk kobling mellem astma og allergi.

Ubehandlet pollenallergi, hvad enten du er allergisk over for græspollen eller andre typer af pollen, øger risikoen for at udvikle allergisk astma¹¹.

women graespollenallergi

ALK lægger et stort arbejde i at gøre allergividenskaben forståelig for alle. Vi anvender opdaterede og troværdige informationskilder, og alt indhold gennemgås af lægefaglige eksperter, inden vi deler det med dig. I samarbejde med ALK-redaktionen tilstræber vores eksperter hele tiden at være præcise, grundige, tydelige og objektive. I vores redaktionelle retningslinjer finder du en præcis beskrivelse af, hvordan dette foregår.

Referencer:

1. Astma-Allergi Danmark, 23.05.22
https://www.astma-allergi.dk/nyheder/laengere-og-mere-intens-pollensaeson-i-danmark/

2. Netdoktor, 10.10.20
 https://netdoktor.dk/sunderaad/fakta/naesenloeber.htm

3. Folkehelseinstituttet, Folkehelserapporten, Astma og allergi 02.11.2022 AAAI (2022). Does Climate Change Impact Alleric Disease? American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. https://www.aaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/allergies/does-climate-change-imact-allergic-disease AND Referert til på FHI (2022) https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/ikke-smittsomme/astma-allergi/

4. Astma-Allergi Danmark, 05.07.21
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/allergi/pollenallergi/typer-af-pollen/graes/

5. Astma-Allergi Danmark
https://www.astma-allergi.dk/pollenservices/pollenkalender/

6. Sundhed.dk, 14.09.21
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hud/sygdomme/diverse/krydsal

7.Astma-Allergi Danmark, 14.03.22
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/allergi/forebyggelse/   

8. Folkehelseinstituttet, Folkehelserapporten, Astma og allergi 02.11.2022 Bertelsen, R. J., Carlsen, K. C., & Carlsen, K. H. (NOU 2010:9). Rhinitis in children: co-morbidities and phenotypes. Pediatr Allergy Immunol, 21(4 Pt 1), 612-622. Referert til på FHI (2022) https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/ikke-smittsomme/astma-allergi/

9. Astma-Allergi Danmark, 05.07.21
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/allergi/pollenallergi/typer-af-pollen/graes/

10. Astma-Allergi Danmark, 15.03.22
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/allergi/undersogelse-for-allergi/

11.Astma-Allergi Danmark
https://www.astma-allergi.dk/pollenportalen/allergi-hofeber-eller-astma-fa-styr-pa-symptomerne/