Tag allergitesten

forest

Er du allergisk over for træpollen?

Træpollenallergi

Træer skaber ilt og absorberer drivhusgasser. Samtidig er træerne første tegn på, at årets pollensæson er skudt i gang. For mennesker med pollenallergi kan birk og andre træarter imidlertid også være til stor irritation. For ligesom græspollen kan træpollen forårsage allergi med nysen, træthed, kløe i øjnene og en løbende næse.

Påvirker pollenallergi livskvaliteten? Den gode nyhed er i så fald, at der findes forskellige måder til at håndtere dine allergisymptomer, så du kan få det bedre.

Hvornår ligger pollensæsonen for træpollen?

For mange mennesker er ordet ”pollensæson” forbundet med forårs- og sommermånederne. Pollensæsonen kan dog variere fra år til år, og en mild vinter kan få pollen til at sprede sig så tidligt som januar. De første pollen kommer fra el og dernæst hassel. Herefter følger andre buske- og træarter, bl.a. birk, bøg og eg, inden græspollensæsonen starter. Birkepollen, der indeholder allergenet, som mennesker, der er allergiske over for pollen oftest reagerer på, er kendetegnet ved en kort men intens sæson, som strækker sig fra begyndelsen af april til slutningen af maj¹.

Selv om Danmark er et lille land, kan der være forskel, alt efter hvor du befinder dig. Grundet vestenvind, mere nedbør og større landbrugsområder vil pollentallet for eksempelvis birkepollen typisk være lavere i Jylland end på Sjælland.

Vind, vejr, geografi og andre faktorer spiller ind i forhold til pollensæsonen. Med dagens pollental får du indblik i pollenkoncentrationen i dit område, så du så vidt muligt kan begrænse din eksponering over for pollen.

De fire pollensæsoner

Pollensæsonen i Danmark strækker sig over mange måneder og kan overordnet deles op i fire perioder, hvor af to dækker over træpollen. Allergi kan komme fra lang række planter og træer. Her er listen over de mest almindelige kilder til pollenallergi².

  • El og hassel: Pollensæsonen skydes i gang med el og hassel fra februar til april.
  • Elm og birk: Sæsonen for elm starter i marts og følges op af birk i april. For begges vedkommende slutter sæsonen i maj.
  • Græs: Med mere end 100 forskellige typer græs, strækker græspollensæsonen sig over et par måneder fra maj til august.
  • Bynke: Pollensæsonen sluttes af med bynke i juli og august samt bynkeambrosien, der i sjældne tilfælde kan være generende helt frem til oktober.

Er du allergisk over for birkepollen, kan du også være allergisk over for el, hassel, bøg og eg, da disse kan krydsreagere. Da el plejer at blomstre i februar eller i nogle tilfælde så tidligt som januar, kan det være en lang og udfordrende periode for dig, som har træpollenallergi.

Er du generet af pollen fra et eller flere træarter, kan det være en idé at bestille tid hos din øre-, næse- og halslæge, der kan rådgive dig til den rette behandling.

girl sneezing

Studerende påvirkes i pollensæsonen

Pollenallergien er ikke bare til gene for dig, når pollentallet er på sit højeste. Allergien kan også spænde ben for din fremtid. I en Voxmeter-måling fra 2023 for ALK³ fremgår det, at 55 procent af de adspurgte pollenallergikere har flere sygedage i pollensæsonen, mens 68 procent oplever at blive mindre effektive på arbejdet eller i skolen. 12 procent svarer at de har sværere ved at koncentrere sig mens en dårlig nattesøvn er til gene for 17 procent af de adspurgte. Pollenallergien kan dermed påvirke effektiviteten, bl.a. i eksamensperioden.

Husk, at pollenallergikere kan søge dispensation til ekstra forberedelsestid til eksamen. For at søge skal du have en lægeerklæring og henvende dig hos din underviser eller studievejleder⁴.

Hvorfor opstår symptomerne?

Pollen er træstøv eller blomsterstøv. De små korn er i sig selv ufarlige men skaber alligevel meget ravage for allergikere i pollensæsonen.
 Ved allergi overreagerer kroppens immunsystem på bestemte stoffer fra omgivelserne. Kroppen fejltolker det ellers så harmløse støv fra fx birk som en trussel og reagerer ved at danne antistoffet IgE⁵. Antistoffet er en naturlig del af immunsystemet og kan give reaktioner som især rammer øjne og næse og kan resultere i træthed og koncentrationsbesvær.

Allergitest – får du den rette behandling til din pollenallergi?

Tag vores online allergitest og få svar. I testen beskriver du, hvordan du oplever pollenallergien og får nyttige tips til din næste konsultation hos lægen.

boy sneezing

Børn og træpollen: Allergi, arv og astma

Cirka en million danskere døjer med høfeber, herunder pollenallergi⁶ . Allergien er mest udtalt hos børn og unge, mens symptomerne som oftest bliver mindre generende med alderen. Alle børn kan udvikle allergi, men børn, hvis forældre eller søskende har høfeber, er mere tilbøjelige til at udvikle allergi. Er en af forældrene allergiker, har barnet eksempelvis 20-30 procent større risiko for at udvikle allergi. Har begge forældre derimod allergi, øges risikoen til 40-70 procent, alt efter om forældrene har samme type allergi eller forskellige typer allergier⁷.

Læs mere om børn og allergi

Symptomer på allergisk astma

Nyser eller hoster barnet uden at være forkølet? Allergi og astma går hånd i hånd, men allergisk astma er særlig hyppig hos børn og kommer ofte til udtryk ved en tør hoste, en besværet vejrtrækning eller trykken for brystet⁸. Forskning viser desuden, at mange børn med pollenallergi eller andre former for høfeber også har astma. En norsk undersøgelse blandt 10-årige børn viste således, at 87 procent af børn med høfeber også led af enten astma, atopisk eksem eller kløende øjne (øjenbetændelse)⁹.

Astma- og allergisymptomer kan påvirke dit barns dagligdag. Har du mistanke om, at dit barn kan have allergi over for forskellige træsorter, græspollen eller fødevarer – eller er du i tvivl, om dit barn er ved at udvikle astma? Så tag kontakt til din øre-, næse- og halslæge, som kan rådgive om mulighederne. Den rette behandling er med til at nedsætte risikoen for, at dit barn udvikler astma eller andre allergier.

Hvilke træarter kan give allergi?

Pollenallergi er den mest almindelige form for allergi i Danmark med birkepollenallergi som nummer et på listen efterfulgt af græspollenallergi. Hvor græspollen som regel spredes meget lokalt, spredes træpollen over store afstande, og igen er det birk, der indtager førstepladsen. Birkepollen kan nemlig sprede sig over flere hundrede kilometer og dermed forårsage pollengener, inden blomstringsperioden overhovedet er startet¹⁰.

Her er de mest almindelige træarter, du kan udvikle allergi over for:

Birk: Birkepollen er særlig dominerende i Østdanmark grundet vestenvind og koncentrationen af løvskove. Birk resulterer ofte i et meget højt pollental, da hvert birketræ gennemsnitligt har 5,5 millioner birkepollen per rakle¹¹.

Pil og poppel: Reagerer du på den ene, reagerer du sædvanligvis også på den anden type træstøv. Risikoen for at udvikle pollenallergi over for pil eller poppel alene er meget lille, mens 10-20 procent af dem med birkepollenallergi også reagerer på pil og poppel¹².

El: Har du birkepollenallergi, og har du prøvet at opleve symptomer allerede i januar eller februar? Så reagerer du sikkert på støv fra elletræer, som tilhører birkefamilien. Med op mod 4,4 millioner pollen per rakle kan koncentrationen være høj¹³.

Sådan stilles diagnosen

Har du mistanke om, at du eller nogen i din familie reagerer på birkepollen, græs eller andre typer pollen, kan du bestille tid hos din øre-, næse- og halslæge uden henvisning fra egen læge.
Lægen vil vurdere dine symptomer og dit generelle helbred, stille en diagnose og vurdere behovet for behandling, eventuelt med en allergivaccination.
Noter dine symptomer i en symptomdagbog, som du kan tage med til lægen. Dine beskrivelser kan give lægen et godt indblik i, hvordan du oplever reaktionen og på hvilke tidspunkter.

symtomdagbog

Findes der en behandling, der virker?

Første skridt er at kontakte en læge for at få en allergitest med henblik på at blive diagnosticeret. Testen kan vise, om det er allergien, der giver dig de generende symptomer, eller om der kan være andre årsager, fx kronisk bronkitis.

Det kan du selv gøre

Uanset allergien bør du så vidt muligt undgå kontakt med allergener.
I tilfælde af pollenallergi kan være en særlig god idé at skærme sig mod pollen på dage, hvor pollentallet er ekstra højt:

  • Tjek dagens pollental og tag de nødvendige forholdsregler
  • Hold døre og vinduer lukket, når pollentallet er højt
  • Vask tøj og sengetøj ofte og tør det indenfor

Behandling i samråd med lægen

Ved behandlingen af allergi er det normalt at skelne mellem medicin, som lindrer symptomer og medicin, der behandler årsagen til allergien. Det er altid op til lægen at afgøre, hvordan dine allergisymptomer bør håndteres.

Behandling med antihistamin fås som tabletter, næsespray og øjendråber. Nogle typer antihistamin og øjendråber fås receptfrit, mens andre er receptpligtige. Følg altid lægens anvisninger.

Allergivaccination, også kaldet immunterapi, er et længerevarende behandlingsforløb, hvor patienter udsættes for små doser af et allergen med henblik på at øge kroppens tolerance på sigt.

korsreaktioner

ALK lægger et stort arbejde i at gøre allergividenskaben forståelig for alle. Vi anvender opdaterede og troværdige informationskilder, og alt indhold gennemgås af lægefaglige eksperter, inden vi deler det med dig. I samarbejde med ALK-redaktionen tilstræber vores eksperter hele tiden at være præcise, grundige, tydelige og objektive. I vores redaktionelle retningslinjer finder du en præcis beskrivelse af, hvordan dette foregår.

Referencer:

1. Ritzau: Pressemeddelelse: Nu er sæsonen for birkepollen i gang
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13648751/nu-er-saesonen-for-birkepollen-i-gang?publisherId=2265088

2. Allergiguiden: Pollensæson og pollentyper
https://www.allergiguiden.dk/da/allergityper/pollenallergi/pollensaeson-og-pollentyper

3. Berlingske, 02.05.23 Der er noget i luften og det har konsekvenser for dine eksamenskarakterer og dit sexliv
https://www.berlingske.dk/samfund/der-er-noget-i-luften-og-det-har-konsekvenser-for-dine-eksamenskarakterer

4. Emagasin: Pollenallergi går ud over eksamenslæsningen
https://emagasin1.dk/livsstil/pollenallergi-gaar-ud-over-eksamenslaesningen

5. Sundhed.dk: Allergi, hvad er det? 14.12.2021
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/allergi/om-allergi/allergi-hvad-er-det/

6. Astma-Allergi Danmark: Længere og mere intens pollensæson i Danmark, 23.05.23
https://www.astma-allergi.dk/nyheder/laengere-og-mere-intens-pollensaeson-i-danmark/

7. Sundhed.dk 14.12.21
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/allergi/om-allergi/allergi-hvad-er-det/

8. Astma-Allergi Danmark: Får du høfeber eller astma af din allergi? Få styr på symptomerne
https://www.astma-allergi.dk/pollenportalen/allergi-hofeber-eller-astma-fa-styr-pa-symptomerne/

9. Folkehelseinstituttet, Folkehelserapporten, Astma og allergi 02.11.2022
Bertelsen, R. J., Carlsen, K. C., & Carlsen, K. H. (NOU 2010:9). Rhinitis in children: co-morbidities and phenotypes. Pediatr Allergy Immunol, 21(4 Pt 1), 612-622. Referert til på FHI (2022)
https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/ikke-smittsomme/astma-allergi/ 

10. Astma-Allergi Danmark: Birk, 01.09.21
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/allergi/pollenallergi/typer-af-pollen/birk/

11. Astma-Allergi Danmark: Birk, 01.09.21
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/allergi/pollenallergi/typer-af-pollen/birk/

12. Astma-Allergi Danmark: Pil og poppel 01.09.21
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/allergi/pollenallergi/typer-af-pollen/pil-og-poppel/

13. Astma-Allergi Danmark: El, 31.08.21
https://www.astma-allergi.dk/viden-om/allergi/pollenallergi/typer-af-pollen/el/

14. Fødevarestyrelsen: Pollenallergi og mad, april 2006
https://www.sst.dk/~/media/54D4F3C2E4DE4FA694FF556DD4712C69.ashx